Alur bertempuh, jalan berturut

Maksud:

Suatu perkara yang dilakukan menurut adat yang biasa atau menurut kelaziman.
 
Peribahasa Melayu dan Inggeris Blog Design by Ipietoon