By leaps and bounds

Maksud bahasa Inggeris:

1. Very quickly.

2. Rapidly(usually refers to growth and progress).

3. In fast progress.

4. By large movements forward.

Maksud bahasa Melayu:

1. Meningkat dengan pesat.

2. Kemajuan besar yang berlaku dengan pesat dan pantas.

3. Pertumbuhan atau perkembangan pesat sesuatu hal/projek. 
 
Peribahasa Melayu dan Inggeris Blog Design by Ipietoon