Raw deal

Maksud bahasa Inggeris:

1. The type of treatment received as a result of an agreement or an action, an unfair treatment.

2.  An act that is not just.

Maksud bahasa Melayu:

1. Seseorang yang dianiaya.

2. Perjanjian atau urusan/aturan yang tidak adil dan penuh tipu muslihat.
 
Peribahasa Melayu dan Inggeris Blog Design by Ipietoon