A tip of the iceberg

Maksud bahasa Inggeris:

1. A small part of a problem or a difficult situation which is really much larger than it seems.

2. A small evident part or aspect of something largely hidden.

3. To be only a small, often unrepresentative portion of something much larger or more complex that cannot yet be seen or understood.

Maksud bahasa Melayu:

1. Sebahagian kecil hal atau masalah yang kelihatan atau timbul daripada hal/masalah yang sebenarnya (yang mungkin lebih besar).

 
Peribahasa Melayu dan Inggeris Blog Design by Ipietoon