Icing on the cake

Maksud bahasa Inggeris:

1. Something good that is added to another good thing.

2. An extra enhancement.

3. An additional benefit to something already good.

4. An attractive but inessential addition or enhancement.

5. Something that makes a good ​situation ​even ​better.

Maksud bahasa Melayu:

1. Sesuatu hal/perkara/manfaat tambahan (walaupun tidak penting dan bukan suatu kemestian) menjadikan sesuatu hal/perkara/benda yang sedia ada itu kelihatan lebih baik lagi.

2. Hiasan/aksesori tambahan yang membuat sesuatu benda/perkara itu kelihatan bertambah elok/baik/cantik.
 
Peribahasa Melayu dan Inggeris Blog Design by Ipietoon