Ace up one's sleeve

Maksud bahasa Inggeris:

1. Has a secret advantage(over someone).

Maksud bahasa Melayu:

1. Memiliki kelebihan rahsia (berbanding pihak lawan).
 
Peribahasa Melayu dan Inggeris Blog Design by Ipietoon