Rain or shine


Maksud bahasa Inggeris:

1. If you say you will do something come rain or shine, you mean you will do it whatever happens.
2. No matter what the circumstances/weather.

Maksud bahasa Melayu:

1. Walau apa pun yang terjadi...
 
Peribahasa Melayu dan Inggeris Blog Design by Ipietoon