Shenanigan(s)

Maksud bahasa Inggeris:

1. A playful or mischievous act; a prank.
2. An underhanded act or deceitful remark.
3. An act of treachery; deception.

Maksud bahasa Melayu:

1. Kenakalan, perbuatan nakal.
2. Tipu helah.
 
Peribahasa Melayu dan Inggeris Blog Design by Ipietoon