Troika

Maksud bahasa Inggeris:

1. Threesome.
2. A group of three people or things working together, especially in an administrative or managerial capacity.
3.In the former Soviet Union, a group of three powerful Soviet leaders.

Maksud bahasa Melayu :

1. Kuasa tiga sejajar.
2. Jawatankuasa pentadbiran atau pengurusan yang terdiri daripada tiga orang ahli atau wakil. 
 
Peribahasa Melayu dan Inggeris Blog Design by Ipietoon