Selasa, 1 November 2016

By all means

Maksud bahasa Inggeris:

1. Certainly.

Maksud bahasa Melayu:

1. Silakan.
2. Sudah tentu.

Blogroll

 
;