Miss the point

Maksud bahasa Inggeris : Failed to understand the important part of something
(a book, a discussion,etc).

Maksud bahasa Melayu : Gagal memahami maksud/hal/isu/bahagian penting dalam sebuah buku, satu perbincangan, perbualan dsb.
 
Peribahasa Melayu dan Inggeris Blog Design by Ipietoon