Take at face value

Maksud bahasa Inggeris:
1.To accept something based on its outward appearance.
2. Apparent significance/worth or value.
3. Par value

Maksud bahasa melayu:
1. Mempercayai ataupun menerima sesuatu berdasarkan pandangan zahirnya sahaja.
2. Nilai lahir.
3. Nilai muka.
4. Nilai tara.
 
Peribahasa Melayu dan Inggeris Blog Design by Ipietoon