Apple of my eye

Maksud bahasa Inggeris:
Something or someone that one cherishes above others.

Maksud bahasa Melayu:
Sesuatu benda ataupun orang yang paling disayangi.
 
Peribahasa Melayu dan Inggeris Blog Design by Ipietoon