There's no rose without a thorn

Maksud bahasa Inggeris:
1. In order to enjoy a pleasant or beautiful things, you must first endure something difficult or painful.

Maksud bahasa Melayu:
Ada kalanya untuk menikmati kesenangan ataupun sesuatu yang indah, kita perlu melalui ataupun menempuh pelbagai cabaran dan kesukaran terlebih dahulu.
 
Peribahasa Melayu dan Inggeris Blog Design by Ipietoon